Oost Afrika - Afrika Museum
Vaste tentoonstelling

Religie en Samenleving

Afrika als smeltkroes van religies

Net als op veel plekken in de wereld speelt religie ook een belangrijke rol in het leven van veel Afrikanen. In een leven vol onzekerheden biedt geloof voor velen nog steeds een houvast. Naast verschillende traditionele Afrikaanse religies maken ook christendom en islam al eeuwenlang deel uit van het religieuze leven in Afrika.