blauwe uur
30 mei 2021

Het Blauwe Uur

Na een succesvolle start, organiseert het Afrika Museum op 30 mei  editie #5 van programmaserie Het Blauwe Uur. Over veranderingen in de tijd, beeldvorming en de uitdagingen van vandaag. Een afwisselend programma op de zondagmiddag, dat je verrast met nieuwe inzichten en andere perspectieven. Waarin de werkelijkheid wordt aangescherpt of juist genuanceerd. De vorm is elke keer anders en varieert van talks tot film of theater.

Begin je zondagochtend goed en bekijk om 11.00 uur de livestream

Editie #5 Poëzie en woordkunst | Zondag 30 mei | 11.00 uur

Het fenomeen van het blauwe uur vindt plaats net voor zonsopkomst of zonsondergang, wanneer een straal van licht de hemel doorklieft en alles in een blauwe waas hult. Dit duurt maar enkele momenten, maar het is een scharnierpunt van verandering dat trilt van spanning. Het blauwe uur is een pauzemoment om iets te onderzoeken.

Een programma over de metamorfoses en uitdagingen van vandaag, waarin we reflecteren op zwart-wit thema’s en grijze gebieden. In dialoog met anderen gaan we op zoek naar inspiratie en engagement, naar eenheid in verschillen en de kunst van het leven. Aan de hand van maatschappelijke thema’s zoals beeldvorming, ontdek je wereldwijde verbindingen. Waarin de werkelijkheid wordt aangescherpt of juist genuanceerd. 

 

Het Blauwe Uur #5 Poëzie en Woordkunst

In een gevarieerd programma vol poëzie en woordkunst geven verschillende dichters en artiesten inspirerende performances. Teksten van Nederlandse, Afrikaanse en Caribisch-Nederlandse makers staan centraal. Hoe zorgt poëzie voor wereldwijde verbindingen? In het hier en nu, maar ook in het verleden? Presentator Collin Edson leidt het programma en gaat met de performers én het publiek (via comments) in gesprek. Ook deze editie van Het Blauwe Uur wordt via een livestream uitgezonden.

Dit programma is een samenwerking tussen het Afrika Museum, stichting SAAM.live en Poëzie Centrum Nederland.


Zondag 30 mei 2021 | 11.00 uur | duur ca. 1,5 uur | 

Deze editie van Het Blauwe Uur zal via een livestream worden uitgezonden. 

Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar. Hou de website en de socials in de gaten

Het Afrika Museum en haar activiteiten steunen middels een donatie? Dat kan via deze site.

Het Blauwe Uur #4 Empathie TERUGKIJKEN

Wat is empathie nou eigenlijk? Kan je er ook tegen zijn? En wat moet en kan ik er mee? Tijdens de volgende editie van Het Blauwe Uur op zondag 2 mei gaat moderator Naomi Nagtegaal in gesprek over empathie in de breedste zin van het woord, met gasten Jerry Afriyie en Janneke Stegeman. Filosoof en spoken word artiest Lev Avitan schuift ook aan en zal een optreden geven. Een vijfde stoel aan tafel is gereserveerd voor het digitale publiek. Het publiek wordt veelvoudig om hun mening of input gevraagd. Deze middag is georganiseerd in het kader van de Dag van Empathie, een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met Cultuur op de Campus.

Deze editie van Het Blauwe Uur zal via een livestream hieronder worden uitgezonden. 

Naomi Nagtegaal

In Laren geboren, in Eemnes opgegroeid en inmiddels alweer 21 jaar woonachtig in Amsterdam West. In haar leven heeft geschiedenis altijd een belangrijke rol gespeelt. Thuis werden veel boeken gelezen. Ze kon daarin wegdromen, nieuwe werelden ontdekken en eigen meningen vormen. Nadat ze klaar was met de middelbare school is ze geschiedenisdocent geworden. Niet omdat het haar grote wens was, maar gewoon omdat ze het wilde proberen. Het bevalt haar goed, maar ze  wilde meer doen. Met de tijd zijn er steeds weer nieuwe mensen, organisaties en projecten op haar pad gekomen waar ze met veel plezier aan en mee heeft gewerkt. Haar werk doet ze met veel plezier en met een zekere mate van vrijheid. Die vrijheid is belangrijk. Naomi geniet van vrij zijn, de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen, te genieten van wat het leven voor moois te bieden heeft. De vrijheid om te zijn.

Naomi staat achter de Dag van Empathie. Het samen nadenken, bespreken, voelen van empathie raakt haar. Wat is het? Hoe kan het ons dichter bij elkaar brengen? Is empathie een oplossing voor het creëren van begrip voor elkaar?

De dag van de Empathie sluit aan bij dodenherdenking. Van jongs af aan heeft ze geleerd waarom dodenherdenking belangrijk is. Waarom iets belangrijk kan zijn is niet alleen leren maar ook voelen. Dat gevoel wil ze bereiken tijdens haar lessen geschiedenis op school. Leren voelen is ook wat zo belangrijk is tijdens de dag van de empathie. Met haar bijdrage als presentator hoopt ze via de gastsprekers bij het publiek een gevoel aan te wakkeren dat hopelijk bijdraagt aan een vrijere wereld.

Naomi Nagtegaal
Naomi Nagtegaal

Jerry Afriyie

Jerry King Luther Afriyie is dichter, vader en mensenrechtenactivist. Als dichter is Jerry te vinden op grote en kleine podia in het land: van Stadsschouwburg Amsterdam, TivoliVredenburg Utrecht tot festivals zoals Welcome to The Village in Friesland.

Als Jerry niet dicht, schrijft hij opiniestukken over maatschappelijke onderwerpen die hem raken. Regelmatig verschijnen zijn opiniestukken in onder andere NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw, de Volkskrant en op Joop.nl.

Jerry Afriyie is geboren in Bechem, Ghana en woont sinds zijn 11e jaar in Nederland. Hij is mede-oprichter van de stichtingen Nederland Wordt Beter en Soul Rebel Movement. In 2011 startte hij samen met andere kunstenaars de bewustwordingscampagne Zwarte Piet is Racisme.

Samen met Pakhuis de Zwijger en Sunny Bergman startte Jerry de beweging Wit aan zet. Wit aan zet is gericht op de bewustwording van het bestaan van wit privilege in Nederland en gaat op zoek naar oplossingen voor de heersende ongelijkheid in de samenleving.

Begin 2018 ontving Jerry van Pakhuis de Zwijger de ‘Nieuw Amsterdam Prijs’ vanwege zijn inzet voor een inclusief Sinterklaasfeest. Mede dankzij zijn inspanning kreeg Amsterdam de ‘Nieuwe Piet’, zonder stereotyperingen. Directeur Egbert Fransen zei het volgende over Jerry: “Jerry Afriyie is een constructieve idealist, dromer en doener tegelijkertijd. Onvermoeibaar heeft hij gestreden voor een betere stad. Bovendien heeft zijn inspanningen geleid tot tastbaar resultaat.”

Jerry Afriyie

Janneke Stegeman

Janneke Stegeman is publiek theoloog en in 2016-2017 was ze Theoloog des Vaderlands. Ze promoveerde in 2014 op een onderzoek naar de interactie tussen religieuze teksten en conflict. Ze is geïnteresseerd in postkoloniale en onbetamelijke theologie en verdiept zich de laatste jaren in de rol die kerken en theologie speelden in Nederlands kolonialisme en slavernij. 

Volgens Janneke gaat racisme voor een deel ook over dingen die we niet van onszelf zien, over blinde vlekken. Het hangt samen met een lange geschiedenis van ontmenselijking van niet-witte mensen. Ze is vooral beducht voor de verhalen en gezichten die buiten het menselijk blikveld vallen, en voor wie we dus ook geen empathie opbrengen. Niet omdat we niet empathisch zijn, maar omdat we hen niet eens zien. 

Janneke Stegeman

Lev Avitan

Het werk van Lev Avitan (24) is geëngageerd en expressief; hij vertelt graag verhalen die een kritisch en verdiepend beeld schetsen van de maatschappij. Vanuit filosofische invalshoeken weet hij zijn eigen levenservaringen in poëzie te gieten. Na zijn werk gedeeld te hebben op plaatsen als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Paradiso heeft Lev de stap naar het theaterpodium gemaakt waar hij nu bezig is met het schrijven van twee voorstellingen.

Lev is gemotiveerd om mee te doen aan Het Blauwe Uur omdat hij vindt dat empathie slaat op een fundamenteel onderdeel van het menselijk bestaan: voelen met de ander. De vraag naar hoe om te gaan met de ander staat dan ook centraal in zowel zijn academisch als kunstzinnig werk. Al té lang is verteld dat mensen opzichzelfstaande individuen zijn en er een kloof zit tussen waar een persoon eindigt en de ander begint. Empathie is echter zo’n duidelijk voorbeeld hoe intuïtief mensen meevoelen met wat er om hen heen gebeurt. Met mensen, dieren en zelfs met de natuur en niet-levende objecten kunnen we soms meevoelen. Hij wil graag helende kunst maken. Dat helen vindt het best plaats als de wonden erkend, gehoord en verzorgd worden.

 Lev Avitan