Verbouwing Afrika Museum
Te zien tot en met 1 januari 2020

De verbouwing: Afrika Museum 2.0

Wij zijn aan het verbouwen.

Vanaf april 2018 werkt het Afrika Museum aan een vernieuwd museum waarin hedendaags Afrika een prominente rol toebedeeld krijgt.

Dit betekent dat verschillende zalen in het museum niet toegankelijk zijn en de routing naar bijvoorbeeld de tijdelijke tentoonstelling anders loopt.

Actueel beeld van het continent Afrika

De ambitie van het Afrika Museum is om een zo actueel mogelijk beeld te schetsen van het continent en de landen waarmee het door de geschiedenis verbonden is. Ook de invloed daarvan op de Nederlandse samenleving komt daarbij aan bod. Deze ambitie kan niet verwezenlijkt worden door kleine interventies te plegen in de huidige opstelling van het museum. Om het goed te doen moet er groots werk verricht worden.

Zowel het binnen als het buitenmuseum worden onder handen genomen

Het binnen en het buitenmuseum zullen qua verhaallijn beter op elkaar afgestemd worden. Het buitenmuseum in zijn huidige vorm blijft bestaan maar de actualiteit zal ook verwerkt worden in de verschillende dorpen die het buitenmuseum rijk is. Het binnenmuseum zal de komende jaren voorzien worden van een nieuwe semi permanente opstelling waarbij ook wordt geput uit de collecties van het Tropenmuseum, en Museum Volkenkunde. Ingrepen aan het pand zullen gedaan worden waardoor het zijn museale taken in optima forma kan uitvoeren en voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wat betekent dit nu concreet?

De aanpassingen zullen in fases gebeuren. Hierdoor kan het museum gedurende de werkzaamheden open blijven voor bezoekers. Vanaf april 2018 zullen de eerste twee tentoonstellingszalen leeggeruimd worden en de nodige technische aanpassingen ondergaan. Stapsgewijs zullen de andere ruimtes in het museum volgen waardoor er in 2020 een geheel vernieuwd Afrika Museum zijn deuren opent.