afrika-museum-entree

Toekomst Afrika Museum

Het Afrika Museum in de huidige vorm verlaat per 2025 de locatie Berg en Dal. De Congregatie van de Heilige Geest verlengt het huurcontract niet. Het Afrika Museum, als onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen, wil graag zijn relevante tentoonstellingen en programma’s in deze regio blijven presenteren. Hier vinden we als Afrika Museum ons publiek, en we zijn graag buiten de Randstad vertegenwoordigd. Daarvoor onderzoeken we de mogelijke locaties en opties in de omgeving en zijn we met diverse partijen in gesprek.

Tot 2025 programmeren we in Berg en Dal de komende jaren een mooi en zeer uitgebreid programma, waarin het continent Afrika centraal staat. Met exposities, activiteiten en evenementen. Denk aan de expositie Helende Kracht en Inspirerend Afrika, het Keti Koti festival, een zomerprogramma dat in het teken staat van muziek en moderne kunst, een museumgame.

Zodra we weten hoe en waar we onze activiteiten vanaf 2025 in de regio voortzetten, maken we dat uiteraard graag bekend. 

Achtergrond

Sinds 2014 is het huidige Afrika Museum onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Een fusie van Tropenmuseum Amsterdam, Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum. Het museum huurt de locatie en de grond van de Congregatie van de Heilige Geest. Die het museum in 1954 begon, maar met de fusie het beheer overdroeg aan NMVW.

Sinds 2017 heeft NMVW veel geïnvesteerd in de presentatie en representatie van het continent Afrika; in relatie tot het koloniaal verleden en in relatie tot de veelzijdigheid en ook bloei en verstedelijking van het continent. In 2019 leidde dat tot de opening van de nieuwe vaste tentoonstelling Inspirerend Afrika.

Beeldvorming

We staan voor een meer rechtvaardige samenleving. Wars van stereotypering. Beeldvorming speelt hierin een bepalende rol. Daarom zie je in het museum juist meerdere perspectieven. Traditionele, maar ook die meer ingaan op hedendaagse vraagstukken en verstedelijkt Afrika. 
Meerdere perspectieven hadden we eveneens graag doorgevoerd op het buitenterrein. Dit hebben we bij de opening van Inspirerend Afrika in 2019 ook aangekondigd. De traditionele woonerven die er staan, vind je in de binnenlanden van het continent. Het tonen van alleen deze erven geeft in onze ogen een te eenzijdig beeld van het continent Afrika en de ontwikkelingen en woonvormen in de steden.

Voor de representatie werken we vanuit NMVW samen met verschillende partijen, en juist ook met mensen met roots in het Afrikaanse continent. Hun kritiek nemen we ter harte, hun visie proberen we te vertolken. Dat zullen we blijven doen.


Kijk hier voor meer informatie over wat er te zien en doen is in het museum. 
Meer informatie over de geschiedenis van het Afrika Museum vind je hier.