Collectie - Schenken en nalaten - Museum Volkenkunde

Objecten schenken en nalaten

Schenken of nalaten

Overweegt u voorwerpen of fotografisch materiaal aan Nationaal Museum van Wereldculturen of het Wereldmuseum te schenken of na te laten? Dan zijn wij u daar dankbaar voor!

Bijdrage aan onze collectie

De geschiedenis van de musea van het Nationaal Museum van Wereldculturen gaat bijna tweehonderd jaar terug. De collecties van de drie afzonderlijke musea zijn mede opgebouwd en gegroeid door het samenvoegen of ruilen van collecties met andere erfgoedinstellingen, aankopen, legaten en schenkingen. De collectie bestaat uit objecten en foto’s uit Azië (vooral Indonesië en Japan), Oceanië, Afrika, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en Circumpolaire gebieden maar ook mode, design en populaire cultuur zijn goed vertegenwoordigd. 

Ook nu ontvangen wij regelmatig objecten of foto’s van mensen die ons - het museum en de collectie - een warm hart toedragen en waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Als publieke instelling zorgen wij ervoor dat objecten ook voor toekomstige generaties bewaard en zichtbaar blijven. Dankzij schenkingen kan het museum met grote, kleine, kostbare of ogenschijnlijk onbelangrijke objecten verhalen vertellen: verhalen over culturen, verleden en heden, gebruiken en religies en over wat ons als mensen bindt.

Aannamebeleid objecten en foto’s 

Wat een mooi gebaar dat u aan ons museum denkt voor uw object of foto. Als u iets wilt schenken, nalaten of u wilt een bruikleen aanbieden dan wisselen wij hierover graag met u van gedachten. Het schenken of nalaten van objecten en foto’s kan in een aantal gevallen zelfs als aftrekpost van de inkomstenbelasting of betaling van erfbelasting gelden.

Er zijn wel een aantal zaken die in acht genomen moeten worden als u iets aanbiedt. Als nationaal museum kunnen wij niet alles opnemen in onze collectie. Zo nemen wij geen objecten aan die menselijk materiaal bevatten. Dierlijk materiaal kan alleen in overweging genomen worden als u in bezit bent van een CITES-verklaring. Daarnaast kunnen wij alleen objecten of foto’s in onze collectie opnemen waarvan de herkomst bekend is en de aanbieder de rechtmatige eigenaar is. Het is voor ons museum ook niet mogelijk objecten aan te nemen die meegenomen worden naar het museum of opgestuurd worden per post als schenking.

Tevens letten wij bij het beoordelen van het aanbod of het past in ons collectiebeleid en of het een nieuwe toevoeging is tot de reeds omvangrijke collectie. De beoordeling kan het beste gedaan worden als wij alle informatie toegestuurd krijgen die u over het object of de foto hebt. Daarom vernemen wij indien mogelijk graag de volgende informatie van u: scherpe foto’s en een korte omschrijving van hetgeen u aanbiedt; wie is de huidige eigenaar?; wat is de herkomstgeschiedenis? (hiermee geeft u aan hoe het in uw bezit gekomen is en wie de eigenaar voor u was); reden van aanbod (schenking, bruikleen of anders). Deze informatie, of uw vragen over schenkingen, kunt u sturen naar collectie@wereldculturen.nl

Wanneer het aanbod beoordeeld is en het past in ons collectiebeleid, worden er verschillende fases doorlopen. Dit gehele traject duurt circa 3 maanden.

Lees meer over giften aan Museum Volkenkunde.
Lees meer over giften aan het Afrika Museum.
Lees meer over giften aan het Tropenmuseum.